Припустимо, за допомогою register_post_type (), ми створили новий тип запису book і хотіли б, щоб записи цього типу, на рівні з постами (post), потрапляли в RSS-стрічку. Зробити це можна так:

function add_new_post_types_to_feed( $query ) {
// Выходим если это запрос не фидов
if( ! $query->is_feed || ! $query->is_main_query() )
return;

$query->set( ‘post_type’, array(‘post’, ‘book’) );
}
add_filter(‘pre_get_posts’, ‘add_new_post_types_to_feed’);